กฟผ.แม่เมาะจับมือภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนชาวลำปาง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองให้เป็นป่าสมบูรณ์

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา ๘๕ พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประจำปี 2560 บนเนื้อที่กว่า 28 ไร่

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา ๘๕ พรรษา พร้อมด้วยพันเอก สุรคล ท้วมเสม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีนายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะและผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เป็นตัวแทนต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานฯ นักเรียน ประชาชน ที่มาร่วมงาน ณ พื้นที่ทิ้งมูลดินทราย ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปาง ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเป็นการบริหารจัดการในเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ มุ่งเน้นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดชื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากภารกิจงานฟื้นฟูสภาพเหมือง”

นายอำพลฯกล่าวว่า โครงการปลูกป่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และที่สำคัญ กฟผ. ตระหนักว่าการทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จึงดำเนินการในลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพเมืองด้วยการปรับปรุงบูรณะพื้นที่หลังจากที่ใช้ทำเหมืองแล้วให้มีเสถียรภาพมั่นคงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมกลับคนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม
สำหรับบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่จัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พื้นที่ประมาณ 28 ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ใช้ปลูกจำนวน 4,000 ต้น แบ่งได้เป็น 45 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ทองกวาว นนทรี จามจุรี หูกวางและมะค่าโมง

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com