นครนายก เยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิปคลิกเลย)

 

เยาวชนระดับประถมศึกษาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ พร้อมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่บริเวณสวนป่าพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกเกษมสันต์ ปัทมานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนชลประทานวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 550 คน ที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และระบบนิเวศวิทยา เพื่อนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในโอกาสนี้ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจกันปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหหรับเยาวชน นักเรียนนายร้อยฯ ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงเรียนนายร้อยฯได้รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทางคณะครูและนักเรียนถือเป็นกิจกรรมสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ด้วย

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com