พิจิตรชาวบ้านรวมพลังขับเคลื่อนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

 

พิจิตรชาวบ้านรวมพลังขับเคลื่อนโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ ได้เป็นประธานเปิดการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ลานตากข้าว หมู่ 2 บ้านวังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ ซึ่งจัดขึ้นโดย นายพรหมมี หอมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านวังแดง และ นางชีวัน ศิริรัตน์ เกษตรอำเภอทับคล้อ ร่วมกับชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน จากหมู่ 2,5,7,8,9 และ 14 จำนวน 270 คน ซึ่งเป็นกลุ่มชุนชน 4 ที่ได้รับงบประมาณ จากโครงการ 9101 มาทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ให้เกษตรกรได้เดินตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้ให้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับค่าแรงแล้วก็ยังจะได้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดไปใช้ในพื้นที่การทำนา เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการปรับตัวเพื่อปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นความต้องการของตลาดผู้บริโภค


สำหรับการทำกิจกรรมเริ่มต้นจาก นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ เปิดกรวยพานพุ่มถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 จากนั้นร่มกันกล่าวคำปฏิญาณเพื่อตั้งปณิธานว่า จะปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความดีเพื่อถวายเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้นได้ร่วมกันใช้แรงงานตามโครงการ 9101 ในการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ขายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ซื้อนำไปใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการทำนา ปรับสภาพดิน ปรับตัวจากเคยทำนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีให้หันกลับมาทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนมาอีกครั้ง


สิทธิพจน์ พิจิตร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com