สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและนำราษฏรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอกันทรลักษ์ เข้ารับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ราย

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เชินกา ตั้งแต่เวลา 25 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฏร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธาณประโยชน์ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15 อำเภอ 99 ตำบล 812 หมู่บ้าน ราษฏรเสียชีวิตจากการจมน้ำ 3 ราย ในอำเภอกันทรลักษ์ ราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 500 ครอบครัว

ในวันเดี่ยวกันนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ เซินกา จำนวน 500 ครอบครัว ณ หอประชุมประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไป

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฏรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฏรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


——————
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ภาพ/ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com