ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ เพื่อการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมตำบล(ชมคลิปคลิกเลย)

 

ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ เพื่อการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมตำบล

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมตำบล จ.ศรีสะเกษ และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของ จ.ศรีสะเกษ กับการสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมี นางสาวมินตรา สันตวสี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจำนวน 216 ศูนย์ๆ ล่ะ 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 432 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสวนาในหัวข้อ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน และแนวทางการทำงานของศูนย์ยุติธรรมต้นแบบ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีบทบาทโดดเด่นในแต่ละภารกิจ และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนอีกหลายแห่งที่ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ด้านได้ หรือดำเนินการได้แต่ไม่มีการรายงาน ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและสามารถเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมย์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต.จาน อ.กันทรารมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้ทราบแนวทางการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน จ.ศรีสะเกษ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายของรัฐบาลต่อไป


——————
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ภาพ/ข่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com