8 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์-ค้าประเวณีในพื้นที่

 

8 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์-ค้าประเวณีในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ – ค้าประเวณีในพื้นที่ ณ อบต.ศรีเมืองชุม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สายรวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ 1 นายอำเภอแม่สาย 2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน 4 อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง 5ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 6 กำนันตำบลศรีเมืองชุม 7 ผู้บังคับหมวดทหารม้าที่ 4 ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ประชาชนในอำเภอแม่สาย รวม 100 คน


ทางด้านนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดติดชายแดน มีช่องทางเข้า – ออก ที่เป็นจุดเสี่ยงหลายจุด การบูรณาการทำงานร่วมกันจะทำให้การเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะด้านแรงงาน และการค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ช่วยราชการงานประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

/ข่าว ,นายปฏิญญา เรือนงาม / ภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com