คนหัวใจเพชร ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ประกาศงดดื่มตลอดชีวิตชวนคนรักพักตับ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 (ชมคลิปคลิกเลย)

 

คนหัวใจเพชร ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ประกาศงดดื่มตลอดชีวิตชวนคนรักพักตับ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

ที่หอประชุมอำเภอหล่มสัก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ชวนคนรักพักตับ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9โดยมีนายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงานว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 9 กรกฏาคม ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนให้ข้าราชการ ประชาชนและเยาวชน ลด ละ เลิกและบำบัดรักษาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมโดยรวม และส่งผลเสียในด้านต่างๆ เช่นสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจที่เป็นค่าใช้จ่ายบริโภค ด้านสังคมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและภัยร้ายในสังคมมากขึ้น ดังนั้น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ป่วยโรคตับเพราะฤทธิ์น้ำเมา ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ในแคมเปญ “งดเหล้าครบพรรษา พักตับทั่วไทย” โดยมีเป้าหมาย 677 ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมใจจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อส่งผลให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประเทศชาติได้มากถึง 6.4 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายสำเริง บุญแจ้ง ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ชวนคนรักพักตับ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มีการดำเนินการใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเข้าพรรษา เป็นการค้นหาผู้ดื่มในชุมชนเพื่อคัดกรองผู้เสพและจัดกิจกรรมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาและปฏิญาณตนงดดื่มในช่วงเทศกาลที่วัดภายในชุมชน ระยะเข้าพรรษาส่งเสริมการทำกิจกรรมดีๆในชุมชน โดยเน้นความสามัคคีและแสดงความจงรักภักดี ส่งเสริมการออมเงิน ให้กำลังใจผู้เลิกดื่มให้ครบพรรษา ระยะหลังออกพรรษา จัดเวทีเชิดชูเกียรติ ยกย่องให้กำลังใจ จัดตั้งชมรมคนหัวใจหินสำหรับคนที่งดเหล้าได้ครบพรรษา และคนที่งดดื่มมาแล้วกว่า 3 ปีเพื่อให้กำลังใจและทำกิจกรรมร่วมกัน

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามเป็นบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมงดดื่มตลอดชีวิต และนายอำเภอหล่มสักร่วมลงนามงดดื่มครบพรรษา จากนั้นมอบป้ายงดเหล้าครบพรรษา ชวนคนรักพักตับ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กำนันในอำเภอหล่มสัก 22 ตำบลและผู้ใหญ่บ้าน 251 หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักด้วย ทั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน


ข่าว /ภาพ มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com