@@ประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกป่า ถวายความจงรักภัคดี@@

@@ประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกป่า ถวายความจงรักภัคดี@@


เมื่อ 29 มิ.ย.60 พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ผบ.กกล.รส.พล.ร.3 และ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รอง ผวจ.น.ภ. เป็นประธานร่วมในพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี” ประจำปี 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จว.น.ภ. โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประจำถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า จำนวน 4,500 ต้น รวมพื้นที่ 60 ไร่

ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย, ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว, มอบจักรยานให้กับนักเรียนยากจน จำนวน 12 คัน, กิจกรรมบริการประชาชนโดยชุดแพทย์เคลื่อนที่, บริการตัดผม, รถครัวสนามประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน และ จัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มี หน.ส่วนราชการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน, นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#cr.เพชร รายงาน#

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com