นครนายก พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560 (ชมคลิปคลิกเลย)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560 ให้เด็กไทย ใช้ไอที ในการพัฒนาวิสาหกิจขุมขน

ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก นายวรพันธ์
สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครานยก เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TOT Young Club ประจำปี 2560 โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 กล่าวรายงาน พร้อมมีหน่วยงานนายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวาย ผู้อำนวยการทั้ง 4 แห่ง ประธานชมรมท่องเที่ยวไทยพวนเทศบาลตำบลเกาะหวาย นายกสมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก


ด้วยบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการ TOT Young Club เป็นกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ที่ตั้งคณะกรรมการ ทีโอที และฝ่ายบริหารให้ความสำคัญ โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 4 มีชุมชนเข้าร่วโครงการฯ แล้ว 36 แห่งใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดย ทีโอที ตั้งเป้าขยายชุมชนตามโครงการฯทุกปี โดยปี 2560 ตั้งเป้าที่จะขยายชุมขนใหม่เพิ่ม 12 ชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านเกาะหวาย จังหวัดนครนายก นับเป็นชุมชนแรกของปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนราชการละท้องถิ่น อบต. หน่วยงานท่องเที่ยวสื่อมวลชนท้องถิ่น และโรงเรียนในชุมชนร่วมผลักดันสนับสนุน โดยมีเยาวชนเป็นศูนย์กลางในการป็นพลังขับเคลื่อนด้วยการใช้ไอซีที นำภูมิปัญญาความรู้ในท้องถิ่น นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมาบริหารจัดการสร้างสรรค์พัฒนาเป็นตลาดออนไลน์จากการขายในท้องถิ่น โดยภายในโครงการเน้นการใช้เทคโนโลยี นวั๖กรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com