กองทัพอากาศ โดยหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ โดยหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้ทางด้านการบินให้แก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมการบิน สโมสรการบิน และชมรมการบินต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มนักบินกับประชาชนทั่วไป

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่

– AIR RALLY เป็นการแข่งขันการบินเดินทางไปตามเส้นทางบิน และตำบลเป้าหมายที่กำหนดให้บนแผนที่
โดยผู้ที่เข้าแข่งขันต้องทำแผนการบินด้วยตนเอง และทำการบินเดินทางตามแผนการบินที่ทำขึ้น
– SPOT LANDING เป็นการแข่งขันลงสนามโดยจุดแปะ (TOUCH DOWN POINT) อยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดให้
– FLOUR BOMBING เป็นการแข่งขันทิ้งถุงแป้งให้ลงบนเป้าหมายที่กำหนดให้ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะประกอบด้วยนักบิน ๑ คน
และผู้ทิ้งถุงแป้ง (ผู้เข้าแข่งขัน) ๑ คน โดยจะได้รับถุงแป้งหนักถุงละ ๕๐๐ กรัม จำนวน ๔ ถุง และให้ทิ้งถุงแป้งได้เที่ยวละ ๑ ถุงเท่านั้น
โดยจะคิดคะแนนจากการทิ้ง ๓ เที่ยวสุดท้าย

ทั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. และพิธีปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมชมการแข่งขันกีฬาทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com