กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางยกระดับสินค้าotopส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวคิดคาราวานสินค้าชุมชนผลิตผลแห่งภูมิปัญญา

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางยกระดับสินค้าotopส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวคิดคาราวานสินค้าชุมชนผลิตผลแห่งภูมิปัญญา

วันนี้ (วันที่ 21 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสระแก้ว) ขยายช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “คาราวานสินค้าชุมชน ผลิตผลแห่งภูมิปัญญา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ให้เป็นที่รู้จักและดึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในกุล่มจังหวัดต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีจำนวนมาก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com