คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนวัดโนนสภาราม จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนวัดโนนสภาราม จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้(6 มิ.ย.2560) ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกัน ร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9


นายนารถ วาจาวุทธ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กล่าวว่า ทั้งนี้โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ได้จัดทำโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยที่คณะครูที่ดูแลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภายในโรงเรียน นำนักเรียนมารวมกลุ่มกันร่วมกับคณะครู เพื่อทำดอกไม้จันทน์ โดยที่ตนเองร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วน และมี อาจารย์จาก กศน.จังหวัดสระบุรี มาเป็นผู้สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และนำอุปกรณ์มาให้ทำบางส่วน ซึ่งลักษณะดอกไม้จันทน์ที่สอนประดิษฐ์ จะมีด้วยกัน หลายรูปแบบ คือ ดอกชบา ดอกแก้ว ดอกกุหลาบ ดอกมาลีศรีจันทร์ ดอกดารารัตน์ และ ดอกสุพรรณิกา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี ตั้งเป้าไว้เบื้องต้นจำนวน 2,500 ดอก และเมื่อได้ครบตามจำนวนแล้วก็จะนำไปสมทบกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เพื่อรวบรวมส่งกับทางจังหวัดต่อไป


ซึ่งถ้าหากนักเรียนและกลุ่มคณะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม ได้เรียนรู้วิธีการทำแล้วยังจะสามารถขยายผลด้วยการสอนให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้สามารถทำได้ หรือนำไปสอนต่อให้ผู้ปกครองของตนเอง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไปได้
นอกจากนี้นักเรียนและกลุ่มคณะครูโรงเรียนวัดโนนสภาราม ยังได้ร่วมกันเตรียมแปลงเพื่อเพาะปลูก ดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อใช้สำหรับร่วมประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บริเวณโรงเรียนบานสะพรั่งไปด้วยต้นดาวเรือง เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน/

ภาพ/ข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com