ฉะเชิงเทรา/// อบจ.สู้โควิด-19 ทุ่มงบกว่า 41 ล้านบาท ให้ 99 หน่วยงานในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา/// อบจ.สู้โควิด-19 ทุ่มงบกว่า 41 ล้านบาท ให้ 99 หน่วยงานในจังหวัด


วันที่ 21 มิ.ย.64 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับ 99 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 131,000 ขวด หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 124,800 กล่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 11,520 ลิตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 41,987,000 บาท เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 99 แห่ง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ 11 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนมา รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่อีกด้วย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา