ฉะเชิงเทรา-อบต.บางไผ่ แจกแมสและแอลกอฮอร์ ทุกครัวเรือนเริ่มหมู่8

ฉะเชิงเทรา-อบต.บางไผ่ แจกแมสและแอลกอฮอร์ ทุกครัวเรือนเริ่มหมู่8

 

วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 9.30 น. นาย ยศดนัย สินสมบัติ นายกอบต.บางไผ่ พร้อมนายขวัญชัย สินสมบัติ เลขานุการ นายก อบจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ รพสต.บางไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขต.บางไผ่ ส.อบต.บางไผ่


ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโควิด-19 พร้อมแจกแมสและแอลกอฮอล์โดยจัดเป็นชุด มอบให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตความรับผิดชอบ อบต.บางไผ่ ซึ่งมี จำนวนครัวเรือนมากกว่า 2 พันกว่าครัวเรือน และมีประชาชนเกือบ 6,000 คน ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวต.บางไผ่ เป็นการแบ่งเบาภาระที่จะต้องจับจ่ายซื้อแมสและแอลกอฮอล์ใน การใช้ในชีวิตประจำวัน