ฉะเชิงเทรา /อบจ.หนุนงบสู้โควิด-19 ซื้อหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์แจก 9 หน่วยงาน

ฉะเชิงเทรา /อบจ.หนุนงบสู้โควิด-19 ซื้อหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์แจก 9 หน่วยงาน

 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์ชนิดหัวปั๊ม จำนวน 8,000 ขวด และหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 15,000 กล่อง ใช้งบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อมอบให้กับ 9 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังนี้


#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 6,500 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ มี นายเชาวลิต เภาประเสริฐ ปลัด อบต.บางเกลือ รับมอบ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก มีนายเจษฎาพร เจริญเชื้อ หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.หนองจอก รับมอบ เเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 กล่อง


#เทศบาลตำบลพิมพา มีนายพศิน ภูแสน ปลัดเทศบาลตำบลพิมพา รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น มีนายโชคชัย โสสิม นิติกร อบต.หนองไม้แก่น รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า มีนายณัฐชัย จันทร์สิหราช ปลัด อบต.บางเล่า รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 600 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 600 กล่อง


#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน มีนายประวิทย์ สมบูรณ์ นายก อบต.คลองเขื่อน รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว มีนายไพรสัน อื้อเทียน นายก อบต.ก้อนแก้ว รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 900 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 900 กล่อง
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง มีนายวีระ แก้วอริยวงศ์ ปลัด อบต.บางโรง รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 700 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 700 กล่อง

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา