ฉะเชิงเทรา-ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยม และมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 แจกตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยม และมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 แจกตำรวจในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค.64 พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการตรวจเยี่ยม มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 และติดตามผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.) และแนะนำการปฎิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันอาชญากรรม การจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมด้วย

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผบก.อก.บช.ทท. พล.ต.ต.พิชิต อดิโรจนานนท์ นายแพทย์ รพ.ตำรวจ พ.ต.อ.ก้องกฤดาคม กิตติถิระพงษ์ รองผบก.ศทก. และคณะ โดยมี พล.ต.ต.ชาตริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท พ.ต.อ.คมกฤษ ศรีผ่องงาม พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช พ.ต.อ.สุรศักดิ์ มาอินทร์ พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก. และข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา