ฉะเชิงเทรา-ทม.ฉะเชิงเทรา เปิดตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลและธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต เสริมรายได้ครัวเรือนชุมชน

ฉะเชิงเทรา-ทม.ฉะเชิงเทรา เปิดตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลและธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต เสริมรายได้ครัวเรือนชุมชน

 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าศาลกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพโรจน์ รังสินธ์ุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมสิ่งแวดล้อมเมืองแปดริ้ว โดยตลาดนัดรีไซเคิลจะรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือน บริษัท ห้าง ร้าน ซึ่งพี่น้องประชาชนได้นำมาขายรับเป็นเงินสดหรือฝากธนาคารขยะประกันชีวิต

ซึ่งหากฝากต่อเนื่องกัน 6 เดือน ให้มีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่า 300 บาท จะมีสิทธิ์รับเงินประกันชีวิต และมูลค่าของขยะทุก 10 บาท มีแต้มให้ 1 แต้ม เก็บรวบรวมแต้มไว้เพื่อแลกของรางวัล นอกจากนี้ภายในงานได้แจกปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ซึ่งผลิตโดยศูนย์คัดแยกขยะแบบครบวงจร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แจกให้แก่ประชาชนที่นำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายในงานอีกด้วย สำหรับตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จะเปิดทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก และศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ขอเชิญชวนประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเมือง รักษาสิ่งแวดล้อม และนำขยะรีไซเคิลมาขายกับเทศบาล เพื่อเป็นรายได้ครัวเรือน

#แปดริ้วช่วยกัน เราทำได้