ฉะเชิงเทรา-เทศบาลดอนฉิมพลีวางมาตรการเข้มคนเข้า-ออก ที่ชุมชนตลาด 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว

นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี สมาชิกสภาฯข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉิมพลี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันการระบาดโควิด-19 ตลาด16 เขตเทศบาลดอนฉิมพลี

 


วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายชูรัช ภู่ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉิมพลี ลงพื้นที่ตลาด 16 เพื่อตรวจสอบมาตรการการป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยประชาชนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น

การตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สวมหน้ากากอนามัยทั้งแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค มีจุดบริการแอลกอฮอล์ ก่อนจะผ่านไปมา ส่วนในตลาดมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ในส่วนของทางเข้า-ออกตลาดมีจุดคัดกรองวัดอุหภูมิ และจุดบริการเจลล้างมือ ซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา