ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันระบาดโควิด-19 ที่ห้าคอมเพล็กซ์ และตลาดนัดข้างห้างตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันระบาดโควิด-19 ที่ห้าคอมเพล็กซ์ และตลาดนัดข้างห้างตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง

 


วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กอ.รมน. สาธารณสุข สห.และ อส. ลงพื้นที่ตรวจห้างคอมเพล็กซ์ และตลาดนัดข้างห้างคอมเพล็กซ์ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้


– ห้างคอมเพล็กซ์
-ทางห้างฯไม่มีการพนักงานใหม่
-ทางห้างฯมีการปฏิบัติตามาตรการที่สาธารณสุขกำหนดไว้เคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้างฯทุกคน ต้องสวมหน้ากากต้อง 100% ทุกคน ทั้งพนักและผู้เข้าใช้บริการ มีจุดแจกเจลใช้ล้างมือ พร้อมทั้งสแกน”ไทยชนะ”ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง มีฉากกั้น เป็นต้น


– ในส่วนตลาดนัดข้างห้างคอมเพล็กซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี แต่ยังมีในส่วนของทางเข้า-ออก ตลาดนัดไม่มีจุดคัดกรองวัดอุหภูมิ และจุดบริการเจลล้างมือ จึงได้มีการแนะนำให้มีการจัดจุดคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ภายในตลาดนัดทุกทาง ทางเจ้าของตลาดนัดรับทราบและจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา