ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา ติวเข้มไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันและนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.ฉะเชิงเทรา ติวเข้มไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันและนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

วันนี้ 12 ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิง เทรา พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดเป็น ประธานประชุมหน่วยงานความมั่นคงเพื่อวางมาตร การเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเล่นการพนันในพื้นที่ และการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยมีหน่วยงานความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจอสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ พ.อ.เฉลิม เนียมช่วยรอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามมาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการเฝ้าระวังและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประ เทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค. ให้จังหวัดฯ คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่ บ้าน ชุมชน แต่เดินทางไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง หากพบมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ที่พักหรือหลบซ่อนรู้เห็นเป็นใจกับการลัก ลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้รายงานจังหวัดฯ ทราบทันทีส่วนมาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ให้วางมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิง เทรา กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ และให้งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ทุกชนิดรวมทั้งไพ่ผ่องไทย ไฮโรตามมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ อย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้ง รายงาน และให้มีการจับกุมดำเนินคดีทันที นอกจากนี้ยังขอให้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงประชา สัมพันธ์แนะนำการดาวน์ โหลดและใช้งานระบบแอป พลิเคชัน “หมอชนะ” พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัยด้วย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา