ฉะเชิงเทรา-นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่เร่งสร้างมาตรการป้องกันโควิด-19

นายกกลยุทธ นำเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ สสจ.ฉช. และ รพ. พุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด19

 


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยนายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรี นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล นายเสรี เพ็งสาท ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยแพทย์หญิงรุจิรัตน์ ปุณยะลิขิต รองผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจาก สนง.สสจ.ฉชสนง.สสอ.เมืองฉชและ รพ.พุทธโสธร เข้าตรวจห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เนื่องจากมีกรณีที่พนักงานขายของร้านบองชู 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19 โดยมีการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและทำการตรวจเพื่อหาเชื้อ (SWOP) จำนวน 47 ราย พร้อมแนะนำแนวทางให้ห้างฯปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโควิด19 ซึ่งห้างฯพร้อมปฏิบัติตามทุกประการ

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา