“ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม” ใจบุญมอบเตียงผู้ป่วย “เพื่อสู้ภัยโควิด-19” ให้กับ “ผู้ป่วยติดเตียง “

“ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม” ใจบุญมอบเตียงผู้ป่วย “เพื่อสู้ภัยโควิด-19” ให้กับ “ผู้ป่วยติดเตียง ”

 

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น .ที่ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และ นายสรสิช จรูญโรจน์ เลขานุการ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ เป็นผู้แทนของ คุณบุษราวรรณ นวเลิศพร กรรมการผู้จัดการ บ.เดอะแคํกตี้ เฮ้าส์ จำกัด (โรงแรมคูณ สุขุมวิท 107) ลงพื้นที่ นำเตียงผู้ป่วยหมุน 3 ไก พร้อมกับเบาะที่นอน 4 ตอน ไปมอบให้กับ คุณยายบรรจง อายุ 76 (ผู้ป่วยติดเตียง) และต้องใช้ออกซิเจนเพื่อช่วยการหายใจตลอดเวลาอีกทั้งประกอบด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มีอาการแทรกซ้อน จึงทำให้มีความลำบาก ในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมคุณยายบรรจง ต้องนอนบนเตียงเหล็กที่ไม่สามารถปรับระดับนั่ง นอน หรือเอนหลังได้ตามอริยบทที่ผู้ป่วยอยากจะมีการขยับเคลื่อนตัวบ้าง

ในการนี้ทาง “นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย” ได้รับการประสานงานจาก “ผู้ประสานงาน” ของ “คุณบุศราวรรณ นวเลิศพร” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแค๊กตี้ เฮ้าส์ จำกัด (โรงแรมคูณ สุขุมวิท 107) ซึ่งเป็นผู้บริหาร นักธุรกิจ ที่มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้ออารี และได้สร้างบุญกุศล ด้วยดีมาโดยตลอดเล็งเห็นถึงความลำบาก ความทุกข์ยาก ของคุณยายบรรจง จึงมีความประสงค์ที่อยากจะมอบเตียงผู้ป่วยนี้ เพื่อให้คุณยายบรรจง สามารถ ปรับระดับ เอน นั่ง นอน ได้ตามอริยาบทที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ การหมุนเวียนของโลหิต เลือดลมเพื่อความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี


นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ในนามของผู้นำคนพิการ คนยากไร้ และคนด้อยโอกาส ได้กล่าวขอบพระคุณ ฎคุณบุษราวรรณ นวเลิศพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะแค๊กตี้เฮ้าส์ จำกัด (โรงแรมคูณ สุขุมวิท 107) ที่ได้มอบเตียงผู้ป่วยให้กับ “คุณยายบรรจง” ถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่ผู้บริหารฯ ก็ยังมีจิตใจเมตตาที่ห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องร่วมชาติ ที่จะเป็นกำลังใจและแรงใจเพื่อร่วมกันต่อสู้ให้พ้นวิกฤตการณ์เชื้อไวรัส covid-19 ไปพร้อมๆกัน
และ ขอขอบคุณ พี่ๆน้องๆทีมงานจิตอาสาฯ ทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจ มาช่วยกันขนย้าย จัดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยให้กับคุณยาย จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมย์ของผู้บริจาค