ฉะเชิงเทรา-กองพลทหารราบที่ 11ปูพรหม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้วทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉะเชิงเทรา-กองพลทหารราบที่ 11ปูพรหม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้วทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

วันนี้ 6 ม.ค.2564 กองพลทหารราบที่ 11 โดย กรมทหารราบที่ 111 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทราปูพรหม ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 2019 ระลอกใหม่ ผู้บัญชาการทหารบกได้ ให้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกหน่วย ประสานกับส่วนราชการและภาคประชาชน เข้าดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเชิงรุก ด้วยการเร่งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ลดความตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

เพื่อให้ชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน ตามมาตรการ “สู้ไปด้วยกัน ประเทศไทยต้องชนะ COVID – 19” โดยทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามนโยบาย “กองทัพบกเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส” ซึ่งกองพลทหารราบที่ 11 โดย กรมทหารราบที่ 111 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้ว และส่วนราชการรวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จะร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในอำเภอเมือง และอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานที่ชุมชนต่างๆ ในวันที่ 6 – 7 ม.ค. 64 จำนวน 20 พื้นที่ด้วยกัน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา