“”โครงการให้คำปรึกษาด้านสัญชาติและสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์””

“”โครงการให้คำปรึกษาด้านสัญชาติและสถานะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์””


เมื่อเวลา 14.00น วันที่ 25 พ.ค.2560 นาย ศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นาย ชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานเปิดให้คำปรึกษาโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติและสถานะบุคคลที่ถูถต้องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาไร้สัญชาติของนักเรียนและชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู หน่วยงานในพื่นที่ที่เกียวข้องเพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือเด็กไร้สถานะในโรงเรียนและชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือเด็กไร้สถานะในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับมูลนิธิ(ADRA THAILAND )ดำเนินงานช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนและชุนชนให้ได้รับการศึกษาและสิทธิในด้านต่างๆตามกฎหมายอย่างถูถต้องเพื่อประโยชน์ต่ออนาคตทางการศึกษาของเด็กและชุมชนต่อไป


///สันติ วงศ์สุนันท์///ภาพ///ข่าว///เชียงราย///

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com