ฉะเชิงเทรา ผู้พิการบ้านบางปะกง ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิก และนายก อบจ.

ฉะเชิงเทรา ผู้พิการบ้านบางปะกง ใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิก และนายก อบจ.

 


วันนี้ 20 ธันวาคม 2563 นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางตรวจติดตามการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.สองคลอง อ.บางปะกง
รวมทั้งสังเกตการณ์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านบางปะกงที่มีสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จำนวน 42 คน โดยมีนายธีระ พรชูตรง ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเขตอำเภอบางปะกง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.สองคลอง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง662 คน ทั้งนี้สภาพโดยรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราประชาชน ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแต่ละหน่วยมีมาตรการการป้องกันโรคติดต่อโควิด- 19 โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกำชับ ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งนี้แต่ละหน่วยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.คอยดูแลวัดอุณหภูมิฉีดเจลแอลกอฮอล์ ใส่มือก่อนเข้าคูหาลงคะแนน หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา จะแยกให้ลงคะแนนในที่ๆเตรียมไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา