เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์และชมรมผู้สูงอายุข้าราชการนอกประจำการ จ.เพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์และชมรมผู้สูงอายุข้าราชการนอกประจำการ จ.เพชรบูรณ์


เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์และชมรมผู้สูงอายุข้าราชการนอกประจำการ จ.เพชรบูรณ์ และประชาชนทั่วไป ระยะเวลาฝึก 72 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปขยายผลให้กับครอบครัว ชุมชน และสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ได้อย่างทั่วถึง เป็นการแสดงความจงรักภักดี

นางรัชภร จันทร์แสงศรี ผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ กล่าวว่า ตามที่มีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560 ประชาชนจำนวนมากต้องการมีส่วนร่วมถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กอปรกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ดังกล่าว ต้องใช้ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีฯ ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยชมรมผู้สูงอายุทั้งสองแห่ง จึงได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับประชาชนได้ฝึกอบรมและขยายผลไปสู่ครอบครัว

และบุคคลอื่นได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ได้อย่างทั่วถึง เป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวิทยากรจากสำนักพระราชวังมาสอนให้กับผู้สนใจทั้งกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ พนักงานจากสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปกว่า 80 คน
ข่าว /ภาพ/ มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com