อลงกรณ์ ลุย!!อุดรฯ ตรวจเข้ม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่

อุดรธานี – อลงกรณ์ ลุยอุดรฯ ตรวจเข้ม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่

 


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และเยี่ยมโครงการนิคมอุตสาหกรรม

วันที่ 18 พ.ย.63 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทราบผลการดำเนินโครงการฯ , พิจารณาแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ และมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรและผู้รับจ้างแรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองใส หมู่ที่ 17 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในวันเดียวกัน นายอลงกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและการพัฒนาการก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ,นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมคืบหน้าไปเกือบสมบูรณ์ครบทุกแผนงานและพร้อมเปิดให้ครบวงจรได้ในเร็วๆนี้…

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุดรธานี ข่าว / ภาพ