ผู้ว่าฯแปดริ้วนั่งหัวโต๊ะเร่งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าบางปะกง

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าฯแปดริ้วนั่งหัวโต๊ะเร่งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าบางปะกง

 

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) ที่ห้องประชุมเกษมสโมสร โรงไฟฟ้าบางปะกง นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโรงไฟฟ้าบางปะกง ครั้งที่ 2/2563 ร่วมด้วยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ,สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกงเครื่องที่ 1-2 ,สรุปผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม,กิจกรรมด้านสุขภาพโรงไฟฟ้าบางปะกง และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา