รมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารอำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง

ฉะเชิงเทรา-รมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารอำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง

 

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 08.19 น. ณ โรงพยาบาลบางปะกง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารอำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธี

โดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์ กล่าวโองการเชิญเทพเทวา ประธาน และคณะผู้บริหาร ปักธูปเครื่องบวงสรวง ทั้งนี้ อาคารอำนวยการ มีวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยนอก และผู้ป้ายอุบัติเหตุในอำเภอบางปะกงและพื้นมี่ใกล้เคียงเนื่องจากอาคารที่มีอยู่เดิมคับแคบไม่สามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ทางโรงพยาบาลจึงจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างโดยสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 10,109 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 118,782,000 บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน โดยจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 18 กันยายน 2565

สัมฤทธิ์ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา