พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ “

ฉะเชิงเทรา-พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ “

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา , อำเภอสนามชัยเขต และกลุ่ม/องค์กรพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดโพนงาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยพระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (คณะธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันนี้โดยพระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (คณะธรรมยุต)


สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จะได้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี


อีกทั้งในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีทุกวันเสาร์ไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา