ฉะเชิงเทรา***ชาวบ้านตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคามยื่นหนังสือต่อนายอำเภอพนมสารคามเพื่อร้องทุกข์เรื่องกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นขยะรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา***ชาวบ้านตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคามยื่นหนังสือต่อนายอำเภอพนมสารคามเพื่อร้องทุกข์เรื่องกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นขยะรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 

*****ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการอำนวยการของนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยนายวราห์ เขินประติยุทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไพโรจน์ ไพบูลย์โรจนรุ่ง ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นขยะจากบ่อขยะในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม พร้อมยื่นรายชื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญาหาดังกล่าวกว่า 500 รายชื่อ โดยมีนายไชยา ศิลปกิจโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม เป็นตัวแทนชาวบ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลพนมสารคามที่รับได้รับความเดือดร้อนกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านนายอำเภอพนมสารคาม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข


นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และสรุปในเบื้องต้นว่า โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่ ให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ส่งตัวแทน ให้ร่วมกับส่วนราชการเพื่อเข้าตรวจสอบแหล่งที่มาของปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขอให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบกลิ่น จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ และเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยมีนายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานคณะทำงานกลุ่ม ประะชาชนจึงพึงพอใจและแยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…..

ภาพข่าว-ศักรินทร์ กิยาหัต
จว.ฉะเชิงเทรา