สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการเจรจาเชื่อมโยงการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสู่ Modern Trade

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการเจรจาเชื่อมโยงการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสู่ Modern Trade

 

วันนี้ (6 พ.ย.63 ที่ร้านครัวอิ่มสุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสื่อมวลชน และผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา /กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมหารือพร้อมนำสินค้ามาจัดแสดง กับผู้แทนบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เพื่อเจรจาเชื่อมโยงการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสู่Modern Trade นำสินค้าเด่น สินค้าหลักของจังหวัดฉะเชิงเทราวางจำหน่ายที่ร้านฟู้ดแลนด์ เพื่อยกระดับสินค้าให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา