ก.แรงงาน ร่วมเป็นประธานประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – กัมพูชา ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( VDO Conference )

ก.แรงงาน ร่วมเป็นประธานประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – กัมพูชา ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( VDO Conference )

 


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – กัมพูชา ในรูปแบบการประชุมทางไกล ( VDO Conference ) ร่วมกับ H.E. Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา ประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไทย รวมถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากไปด้วยกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่มีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

โดยกัมพูชา – ไทย มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนานและเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกัน ทั้งระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และระดับประชาชนต่อประชาชนในทุกๆ มิติ ทั้งมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งความร่วมมือกันนี้ได้มีการส่งเสริมและเกื้อหนุนด้วยกันมาตลอดอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการความร่วมมือด้านแรงงานในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยมา ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย


“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกอย่างที่ทางการกัมพูชา และทางการไทยกำลังพยายามดำเนินการอยู่ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ จะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่าน เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของทั้งสองฝ่ายให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย