ฉะเชิงเทรา-อำเภอแปลงยาวร่วมกับสมาคมจักรยานแปลงยาวจัดกิจกรรม “ PLAENGYAO CAR FREE DAY 2020” รณรงค์ให้ประชาชนปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน

ฉะเชิงเทรา-อำเภอแปลงยาวร่วมกับสมาคมจักรยานแปลงยาวจัดกิจกรรม “ PLAENGYAO CAR FREE DAY 2020” รณรงค์ให้ประชาชนปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

วันนี้ (1 พ.ย.63) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมปล่อยขบวนปั่นจักรยาน“PLAENGYAO CAR FREE DAY 2020” (แปลงยาวคาร์ฟรีเดย์ 2020) โดยมีนายสันติ อินทรักษ์ นายกสมาคมจักรยานแปลงยาว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ บริหารสมาคม และคณะนักปั่นจักรยาน จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางกำหนดไป-กลับ รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร และแวะจุดพักที่1. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา จุดพักที่ 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น อ.แปลงยาว จุดพักที่ 3. วัดไทรทอง และจุดพักที่ 4 ร้านกาแฟ BASECAMP – B/C


นายสันติ อินทรักษ์ นายกสมาคมจักรยานแปลงยาว เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม PLAENGYAO CAR FREE DAY 2020 ในครั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ในเขตอำเภอแปลงยาว และอำเภอใกล้เคียง ได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดต่างๆและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ ลดการใช้พลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจน เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา