ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากท่อก๊าซระเบิด​

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากท่อก๊าซระเบิด​

 

วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี​ ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากท่อแก๊สระเบิดในเขตพื้นที่เปร็ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้นำผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 ราย รายแรกมีอาการสาหัสส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลนพรัตน์

/รายที่ 2 มีบาดแผลไฟไหม้เล็กน้อย ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 และรายที่ 3 มีบาดแผลจากไฟไหม้ระดับที่ 2 กว่า 40% ได้รักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธร ภายหลังจากได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้ทาง ปตท.ส่งแผนผังแนวท่อก๊าซที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะได้สั่งการให้ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีพื้นที่แนวท่อก๊าซ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเขตแนวท่อก๊าซ และต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา