ฉะเชิงเทรา – จิตอาสาพระราชทานใน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิดลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

ฉะเชิงเทรา – จิตอาสาพระราชทานใน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิดลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

 


วันนี้ 24 ก.ย.2563 ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล ประจำปี 2563

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ทรงส่งเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนการแพทย์ ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรงวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เช่น การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการคลินิกทันตกรรม บริการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร การจัดนิทรรศการด้านสุขภาพ ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแดงและเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้และติดเตียงในชุมชน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา