ฉะเชิงเทรา-แปดริ้วพร้อมยัง” ทุกหน่วยงานขานรับ”เห็นควรจัดเลือกตั้ง อบจ. ปีนี้

ฉะเชิงเทรา-แปดริ้วพร้อมยัง” ทุกหน่วยงานขานรับ”เห็นควรจัดเลือกตั้ง อบจ. ปีนี้

 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมประชุม


ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชี้แจงว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบทั่วไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เบื้องต้นรัฐบาลเห็นควรให้จัดเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นลำดับแรกภายในปี 2563.