ฉะเชิงเทรา-วิสาหกิจชุมชนปากน้ำบางคล้ารับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ระดับประเทศ.

รางวัลเกรียติยศ ที่ทรงคุณค่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเปี๊ยะ แม่บุญมี เลขที่ 39/5 ถนนปากน้ำ – หัวไทร หมู่ 1 ต. ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 


นางบุญมี ศรีสุข ประธานวิสาหกิจฯให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงที่มาของรางวัลอันทรง เกรียติ “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2563 โดย ได้รับมอบจาก นายอนุทิน ชาลวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดย นางบุญมีกล่าวว่า เมื่อ17สิงหาคม ณ.โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ใด้มายากมากคณะกรรมการละเอียดมากทั่วประเทศมีเพียงแค่ 11 กลุ่มจังหวัดที่จะใด้รับการพิจารณาผ่านเกณท์การตัดสินของคณะกรรมการจากกระทรวงและกระทรวงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจติดตามและประเมิณผล

ซึ่งรางวัลนี้ต้องครอบคุมไปถึงการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมเสมอต้นเสมอปลายมีการดำเนินการอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บ้านมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องสะอาดถูกสุขอนามัย ภายใต้การรับรองคุณภาพโดย อย. จากนั้นทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมีจึงส่งเข้าประกวด.เพื่อให้กรรมการกลางตัดสิน คุณบุญมีกล่าวต่ออีกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บุญมีตั่งขึ้นมาตั่งแต่ปี พ.ศ 2548 เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมีเงินปันผลมีสวัสดิการแม่บ้าน ชาวบ้านมีรายใด้ มีงานทำ.

ส่วนผลิตผลที่ดีเยี่ยมใด้แก่ขนมเปี๊ยะที่สืบทอดมาตั่งแต่สมัยบรรพบุรุษพ่อเป็นชาวจีนแม่เป็นชาวไทยและเป็นต้นตนะกูลที่ชอบทำขนมและอาหารไทยเริ่มมาจากการทำขนมปังเบเกอร์รี่จากนั้นได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรดชาดและนำสูตรต้นตำหรับขนมเปี๊ยะชาวจีนมาผสมผสานกันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นความสะอาดปลอดภัยมีมาตราฐาน อย.มผช.และ GMD.หลากหลายรสชาดมีนานาชนิดถึง 17 ใส้ 9 รส 9 มงคล ใส้แปดริ้ว 8 รส ขนมเปี๊ยะนมสดใส้ถั่ว นมสดใส้ 3 รส ทุเรียน มะลิ กุหลาบ งาดำ ใบเตย มะพร้าวอ่อน ช๊อคโกแลต ถั่วเค็ม ใส้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นต้น เป็นรางวัลที่ได้มาด้วยความภาคภูมิใจของกลุ่มและครอบ ครัวถึงแม้จะเกิดปัญหา วิกฤตโควิค 19 ก็ตาม คุณบุญมีกล่าว

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา