ฉะเชิงเทรา…ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 95 ปี 63 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. จ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ฉะเชิงเทรา…ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 95 ปี 63 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. จ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตร น้ำสรง และเครื่องสักการะ เพื่อถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เนื่องในมงคลวาระเจริญอายุวัฒนมงคล 95 ปี ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และน้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะถวายให้แด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ในการนี้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีและแสดงมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนมงคล 95 ปี 63 พรรษา

ภายในพิธี พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร ให้แก่วัดภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นที่ระลึกการฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. 95 ปี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน สร้างถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา