ฉะเชิงเทรา – โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จัดโครงการ ค่ายแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย “สานสายใยรัก สู่รั้วชำวิทย์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2563

ฉะเชิงเทรา – โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จัดโครงการ ค่ายแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย “สานสายใยรัก สู่รั้วชำวิทย์ ครั้งที่ 7” ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ในการเปิด โครงการค่ายแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสานสายใยรัก สู่รั้วชำวิทย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย งานแนะแนวของโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม

 

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติวเข้มปูพื้นฐานทบทวนการเรียนล่วงหน้าให้จบตามหลักสูตร มีความพร้อมทางวิชาการ เพื่อต่อยอดสู่การเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเพิ่มเกรดเฉลี่ยในโรงเรียน อีกทั้งยังให้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค้นพบตัวตน ความถนัดของตนเองและอาชีพที่มุ่งหวังเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

 

มีแรงบันดาลใจ และมีความกระตือรือร้นต่อการสร้างอนาคตของตนเอง ตลอดจนเพิ่มวินัยและความรับผิดชอบให้สูงขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้มีรุ่นพี่ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันต่างๆ มาร่วมให้ความรู้และแนวทาง กับนักเรียนศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งนโยบายด้านการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ รายงาน