ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทรามอบนโยบายให้ผู้ปกครองและลูกหลานทุกคนจะได้รับการดูแลครบทุกด้าน

ฉะเชิงเทรา-นายกอบจ.ฉะเชิงเทรามอบนโยบายให้ผู้ปกครองและลูกหลานทุกคนจะได้รับการดูแลครบทุกด้าน

 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ หนูมาก​ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ​ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา