ฉะเชิงเทรา-วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ตามโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพ ให้บริการประชาชน

ฉะเชิงเทรา-วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ตามโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพ ให้บริการประชาชน

 

วันที่ 15 ส.ค. นายประเทือง อยู่เกษม นอภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีวัชพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายสุพร สุรพิพิธ นายก อบต.ท่าไข่ นายแดน ศรีชนะวัฒน์ ผอ. โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่(มงคลเพิ่มประชานุกูล) รองผู้อำนวยการฯคณะที่ปรึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ

ระห่างวันที่ 15-16 ส.ค.63 นำนักศึกษาออกบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และเป็นการดำเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยโน้ม #การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน มีบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เเละรวมไปถึงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ และ ต่อ ยอดฝึกสอนอาชีพให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป ณ. รร.วัดประตูน้ำท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้เปิดการฝึก อบรม การซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวด สอนทำเก้าอีไม้ การติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียมและจูนกล่องทีวีทั่วไป การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การทำพวงกุญแจ แสตนเลส การทำแท่นกดแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ ที่ต้องการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนที่สนใจที่สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้.


จากนั้นได้มอบเครื่องมือประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้กับโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ จำนวน 1 ชุด และมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 2 ชุด พร้อมให้บริการ1.ซ่อมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่นจำนวน 150 คัน/ ตรวจเช็คความดันลมยาง/ ตั้งโซ่/ ไฟสัญญาณ/ และไฟส่องสว่าง /หัวเทียน( แผนกช่างยนต์)2. ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่นพัดลม/เตารีด/หม้อหุงข้าว/เครื่องซักผ้า/ตู้เย็น(แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง)

3. ให้บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน เช่น ทีวี/วิทยุ/เครื่องเสียง/เครื่องเล่น CD/( แผนกอิเล็กทรอนิกส์) และการสอนประกอบหุ่นยนต์เล็กหลบสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นที่สนใจของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย(แผนกเมคคาทรอนิกส์) ซึ่งมีนักเรียนที่ให้ความสนใจได้เข้าร่วมในงานนี้เพื่อเข้าประกอบหุ่นยนต์ โดยจะมีนักเรียนรุ่นพี่คอยสอนและอำนวยความสะดวก ตลอดเวลา ฯ
และทางโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ได้จัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ ชื่อชุดการแสดงว่า”อกพ่อสื่อ” แสดงให้กับประธานและคณะได้รับชมเพื่อเป็นเกียรติ/

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา