ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

ฉะเชิงเทรา-นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

 

วันที่ 13 ส.ค. 63 นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว และ ตำบลหมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จำนวน 9 ราย โดยบางส่วนเป็นญาติของผู้ป่วยมารับมอบแทน

จากนั้นคณะได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 15 ราย ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มี 13 ราย เป็นญาติของผู้ป่วยมารับมอบแทน ส่วนอีก 2 ราย คณะได้เดินทางไปเยี่ยมที่บ้านพักของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา