ฉะเชิงเทรา-ร่วมพิธีย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะศาลหลังเก่า

ฉะเชิงเทรา-ร่วมพิธีย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะศาลหลังเก่า

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทราและประธานโรงเจเหม่งเต็กเจตั้วร่วมพิธีย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะศาลหลังเก่า

จากนั้นประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้อัญเชิญคำอวยพรองค์โป๊ยเซียนโจวซือให้กับนางสาวนิธิภัทร ทักษิณา บุตรีของนายสมพงษ์ ทักษิณา เหรัญญิกมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา เนื่องในงานพิธีฉลองมงคลสมรส ณ วิหารแปดเซียนแปดริ้ว


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา