ฉะเชิงเทรา-จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ประเมินกำนันผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมประจำปี 2563

ฉะเชิงเทรา-จะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ประเมินกำนันผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมประจำปี 2563

 

!!นับเวลาถอยหลังไม่ถึง10วันผลการประเมินพิจราณากำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563
ก็จะได้เวลาประกาศให้ทราบทั่วกันแล้ว สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรากำนันและผู้ใหญ่บ้าน มีรางวัลสำหรับตำแหน่งประเภทละ2รางวัล
โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำนันเข้ารับการประเมิน 2 ตำบลคือกำนันตำบลเมืองใหม่ อำเภอราสาส์นและกำนันตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
ซึ่งคงได้รางวัลตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยมทั้งสองอำเภอและในการประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ของเมืองแปดริ้วปีนี้


มี #นางสาวน้ำผึ้ง #คำสอาด ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนทับไก่หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า เข้าขอรับการประเมินและพิจรณาเข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมโดยเป็นตัวเต็งสำหรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งผู้ใหญ่น้ำผึ้ง คำสอาด เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานของพื้นที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราและมีรางวัลการันตีหลายผลงานเช่น #รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเข้มแข็ง(แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) #รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(อยู่เย็นเป็นสุข)ระดับจังหวัด และอีกหลายรางวัลและหลายผลงานซึ่งผู้ใหญ่น้ำผึ้ง คำสอาดได้เป็นตัวอย่างผู้ใหญ่นักพัฒนาตัวยงของตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าอย่าชัดเจน


ซึ่งเมื่อครั้งคณะกรรมการลงมาทำการประเมินได้ออกปากชมเชยผลงานและการทำงานของผู้ใหญ่น้ำผึ้ง ว่ายอดเยี่ยม
โดยสัดส่วนของเกณฑ์ให้รางวัล คือจังหวัดที่มีไม่เกิน 10 อำเภอ ไห้ประเภทละ 1 รางวัล จังหวัดที่มีตั้งแต่ 11 อำเภอ ถึง 15 อำเภอ ไห้ประเภทละ 2 รางวัล และจังหวัดที่เกิน 15 อำเภอ ขึ้นไป ให้ประเภทละ 3 รางวัลซึ่งหลังจากการประเมิน พิจารณาผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการจะทำการประชุมสรุปผลและประกาศ ผู้ได้รับรางวัลให้ทราบกันเลยหลายจังหวัด เช่น #จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงนาม ประกาศจังหวัดแพร่ ผล การพิจารณา คัดเลือก กำนันและผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมแล้ว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โดยกำนันยอดเยี่ยมคือนางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่นและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แก่ นายมนัส พรหมมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง ซึ่ง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศและรายงานให้กระทรวงมหาดไทย ทราบพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ของจังหวัดแพร่ ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการที่พิจารณาและประเมินผลกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้ประการรายชื่อของกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมหลังจากที่เสร็จสิ้นการประเมินและพิจารณาแล้ว สรุปส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศผลเลยนั้นถือเป็นการพิจารณาและประเมินที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับสำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านภายในจังหวัดแพร่เอง สำหรับรางวัลกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนั้น ชาวบ้านทั่วไปมักเรียก จนติดปากว่า #รางวัลแหนบทองคำ และในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา