แถลงข่าวรวมพลคนหัวใจเสือเพื่อสุขภาพสู้โควิด TOUR OF KORAT 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2563

แถลงข่าวรวมพลคนหัวใจเสือเพื่อสุขภาพสู้โควิด TOUR OF KORAT 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2563

 


วันที่ 31กรกฎาคม 2563 ณ เดอะมอลล์โคราช ได้จัดให้มีการแถลงข่าว กิจกรรม Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ ร่วมกับ นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดร.สราวัธ กุสุมภ์ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา๓ุมิภาค ผู้แทน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา และ นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้


สำหรับกิจกรรม Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปหันมาร่วมมือกันลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อส่งเสริมงบประมาณสนับสนุน สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติ อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ร่วมช่วยเหลือองค์กรสาธารณะอื่น ๆ อีกด้วย


แต่เนื่องจากในห้วงของเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้ ทางคณะผู้จัดจึงได้เลื่อนการปั่นจักรยานมาเป็นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้อนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษาระยะห่าง และต้องทำการวัดอุณหภูมิบุคคลที่จะเข้ามาภายในกิจกรรมดังกล่าว


Tour of Korat 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 เป็นการปั่นจักรยานทางเรียบ ระยะทาง 65 กิโลเมตร 20 กิโลเมตร และรุ่น VIP โดยจะมีการแข่งขันประเภททีม เพื่อรับถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา เดอะมอลล์นครราชสีมา หมายเลขโทร 044 – 267 411 และ 086 – 261 6661 ID Line: TOUROFKORAT19 , FB: Tout of Korat จักรยานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี