สมุทรปราการ-รองผู้ว่าศิวพร แถลงข่าว เตรียมความพร้อมงานมหกรรมสินค้า OTOP ดัน! ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีสมุทรปราการ สู่สากล (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-รองผู้ว่าศิวพร แถลงข่าว เตรียมความพร้อมงานมหกรรมสินค้า OTOP ดัน! ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีสมุทรปราการ สู่สากล

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 31 ก.ค.63 ณ.ห้องซึกิจิ ชั้น 1โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ นำโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล”

โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายชัย อรุณานนชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร เลิศพิเชษฐ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจน เจ้าหน้าที่พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมภายในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

 

โดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,026 ราย ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,593 ผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่องาน“มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล”

จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนโรบินสัน และวันที่ 15-19 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง บริเวณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ ชุมชน Biz Club ของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกิจกรรมบันเทิง อาทิ มินิคอนเสริต์จากศิลปิน การแสดงต่างๆ รวมถึงการจับฉลากเพื่อลุ้นโชครับรางวัล และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน