ลำพูน – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปัญหาที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของ จ.ลำพูน

ลำพูน – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปัญหาที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมรับทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของ จ.ลำพูน

 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63. เวลา 14:00 น.-16:30 น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ จ.ลำพูน และร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชน จากตัวผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน

และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ มาร่วมเสนอปัญหา รวมถึงผลกระทบจากการออกเอกสารสิทธิ์ เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรม โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.เขต 1 จ.ลำพูน , นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.เขต 2 จ.ลำพูน , นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ข้อมูลปัญหาที่ได้รับทราบในวันนี้(31 ก.ค. 63.) ทั้งเรื่องปัญหาที่ดินทำกินซับซ้อน ปัญหาการจัดสรรพื้นที่ทำกิน การบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ล้มละลาย การออกโฉนดโดยไม่มีการรังวัด การถือครองและสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย การออกเอกสาร สค. 1 ที่มีความล่าช้า และปัญหาอื่น ๆ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะได้สรุปรวบรวม และนำเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญต่อไป..


___________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน