นครนายก – ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ป้องกันน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ชมคลิป)

นครนายก – ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ป้องกันน้ำท่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

ที่บริเวณสวนคัยวะหมู่9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก พันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วงน้ำหลาก ที่หวั่นเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกกะอาง โดยมีนางวจิราพร อมตายกุล นายอำเภอบ้านนา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตำรวจผู้นำชุมชน ท้องถิ่น


ท้องที่ และอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆ จำนวน 200 คนร่วมด้วยช่วยกัน ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในครั้งนนี้ แผนเผชิญเหตุ ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลาก และยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว ในสถานที่ดังกล่าวนั้นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยการฝึกซ้อมแผนของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ การฝึกซ้อมแผนได้มีการจำลองสถานณ์จริง เพื่อการดำเนินงานจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกัน..

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก