กาฬสินธุ์-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กาฬสินธุ์-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จังหวัดกาฬสินธุ์ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

ที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จ.กาฬสินธุ์ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนรวมประมาณ 700 คน


นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น จ.กาฬสินธุ์ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
นายอัครพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากทำพิธีเปิดโครงการที่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมแล้วยังได้รณรงค์ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง สถานศึกษา พี่น้องประชาชน ปลูกต้นไม้ตามสถานที่ราชการ ที่สาธารณะ และที่ดินของตนเอง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่ง


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์